Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 

Přípravný týden
28.8.2023Nástup pedagogů do školy po čerpání řádné dovolené, úvodní porada, školení GDPR
29.8.Workshop - formativní vzdělávání 
30.8.Školení pedagogů - první pomoc 
31.8.Seminář pro pedagogy - práce s třídním kolektivem (Semiramis) 
1.9.Doplňkové zkoušky za druhé pololetí předchozího školního roku, provozní porada, plán akcí Erasmus+
  
Září
4.9.Zahájení školního roku 2023/2024 (kmenové učebny - poučení žáků o hygienických pravidlech, školní řád, BOZP), celkově v rozsahu 2 vyučovacích hodin
5.9.Maturitní zkoušky - profilová část (ústní zkoušky od 14:00 hodin)
5.9.Maturitní zkoušky - společná část (didaktický test z matematiky - na spádové škole SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav)
11.9.-15.9.Sportovní kurz septimy a 3.A v Podještědském areálu Český Dub
11.9.-13.9.Seznamovací pobyt 1.A (Český Dub - sportovní areál)
13.9.-15.9.Seznamovací pobyt primy (Český Dub - sportovní areál)
25.9.-30.9.Erasmus+ (Nizozemsko) 
28.9.Státní svátek (Den české státnosti)
29.9.Ředitelské volno 
Do 30.9.Zveřejnění podmínek profilové části maturitních zkoušek a tematických okruhů k maturitním zkouškám 
  
Říjen
11.10.Schůzka školské rady GMH
26.10., 27.10.Podzimní prázdniny
28.10.Státní svátek ČR (Den založení Československa)
  
Listopad
7.11.Čtvrtletní pedagogická rada
9.11.Plenární schůze Spolku přátel GMH, třídní schůzky 
17.11.Státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
  
Prosinec
do 1.12.Odevzdání přihlášek k maturitním zkouškám
od 23.12.Vánoční prázdniny (nástup do školy ve středu 3.1.2024)
  
Leden
do 2.1.2024Vánoční prázdniny
7.-12.1.Lyžařský kurz 1.A a kvinty (Janské Lázně)
10.-19.1.Schůzky předmětových komisí
17.1.Den otevřených dveří (prezenční)
23.1.Pololetní klasifikační pedagogická rada
31.1.Vydání pololetního vysvědčení (výpisů) 
  
Únor
2.2.Pololetní prázdniny
14.2.Den otevřených dveří (online)
21.2.Přijímací zkoušky nanečisto (informační setkání pro uchazeče o osmileté studium)
22.2.Přijímací zkoušky nanečisto (informační setkání pro uchazeče o čtyřleté studium)
23.2.Maturitní ples (Dům kultury Mladá Boleslav)
  
Březen
do 1.3.Termín podání přihlášky ke studiu na střední škole (oba druhy studia)
4.3.-10.3.Jarní prázdniny 
16.3.-22.3.Pobyt studentů z Bamberku v Mnichově Hradišti
28.3.Velikonoční prázdniny 
29.3.Velký pátek 
do 31.3.Odevzdání seznamů literárních děl k ústní zkoušce v rámci maturitní zkoušky (český jazyk) a žádostí o uznání certifikovaných zkoušek k profilové maturitní zkoušce
  
Duben
1.4.Velikonoční pondělí  
13.4.-19.4.Výjezd do Bamberku 
16.4.Čtvrtletní pedagogická rada 
18.4.Třídní schůzky
v průběhu dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté a osmileté studium; písemné práce v rámci profilové maturitní zkoušky 
25.4.Klasifikační porada pro maturitní třídy 
  
Květen
1.5.Svátek práce 
2.-3.5.Didaktické testy společné části maturitních zkoušek
8.5.Státní svátek ČR (Den vítězství)
20.-24.5.Předmaturitní volno
27.-31.5.Ústní maturitní zkoušky profilové části
27.-31.5.Vodácký kurz (kvarta) 
27.-31.5.Studentské praxe (septima, 3.A)
  
Červen
do 14.6.Schůzky předmětových komisí
17.-21.6.Projektový týden
24.6.Prezentace projektů z projektového týdne v kině
25.6.Závěrečná klasifikační porada
26.6.Sportovní den
27.6.Schůzky rodičů žáků budoucích prvních ročníků
28.6.Vydání závěrečního vysvědčení
  
Hlavní prázdninyOd 29.6. do 1.9.
  
Nový školní rokZačátek v pondělí 2.9.2024