Poznávání Velké Británie

(Foto: Brána u Buckinghamského paláce)

Jakožto studenti Gymnázia Mnichovo Hradiště jsme se v týdnu mezi 5. až 11. dubnem zúčastnili zájezdu do Velké Británie organizovaného naší školou ve spolupráci s cestovní kanceláří Kristof. Součástí pobytu bylo absolvování dvoudenního jazykového kurzu v nadačním centru s místními učiteli, cestování po známých lokacích Anglie a taktéž ubytování, jež nám bylo zařízeno v hostitelských rodinách v menším malebném městečku jménem Stratford-upon-Avon.

Právě tam začala ve čtvrtek naše cesta, a jelikož je toto místo chvalně proslaveno jako rodiště a následné bydliště velkolepého básníka a dramatika Williama Shakespeara, navštívili jsme zde jeho rodný dům a hrobku v kostele Holy Trinity, také ale stratfordskou motýlí farmu se simulovaným tropickým prostředím pro různé druhy motýlů a ostatního hmyzu, největší v celém Spojeném království. Další den jsme zavítali do Coventry, známého pro historii vývoje automobilového průmyslu, kterou zachycuje místní muzeum dopravy, a zdejší velkolepou katedrálu. V sobotu jsme pokračovali dále do Burton-on-the-water v oblasti Cotswolds, vesnice obdivované pro její idylickou atmosféru a pískově zbarvené zděné stavby, odpoledne následovně na obhlídku jedné z oficiálně nejfotografovanějších a nejkrásnějších uliček na světě, Arlington Row. Předposlední den byl úspěšně stráven návštěvou paláce Blenheim, slavného pro jeho spojitost s anglickým hrdinou Winstonem Churchillem, a prohlídkou Christ Church katedrály v univerzitním městě Oxford. Hlavní město Londýn jsme si nechali až na konec výletu, měli jsme tu možnost navštívit či alespoň spatřit téměř všechna jeho nejslavnější lákadla, převážně v historické části. Výhled na londýnský parlament a ostatní památky jsme si vysoce užili ze světoznámého London Eye.

Celý týden proběhl výborně a domů do Mnichova Hradiště jsme se navrátili s dobrou náladou, lehkou únavou, každopádně též s patřičně načerpanou britskou atmosférou.

Alice Šmídová, studentka septimy Gymnázia Mnichovo Hradiště

PublishDate: 
Monday, 2023, April 17 - 1:44pm