Poděkování

Děkujeme všem žákům i pedagogům, kteří se podíleli na vydařených oslavách 70. výročí založení gymnázia v sobotu 10. června. Věříme, že všichni návštěvníci byli s programem oslav spokojeni a že rádi zavzpomínali na časy strávené ve školních lavicích. 

Dále děkujeme sponzorům akce za materiální podporu i školní jídelně ve Studentské ulici za občerstvení. 

PublishDate: 
Monday, 2023, June 12 - 3:37pm