Kritéria pro zapojení studentů do projektů Erasmus+

Projektové období 2021 - 2027

 

 

Studenti zapojení do projektů Erasmus musí splňovat následující kritéria:

  • Dostatečná jazyková vybavenost
  • Věkově odpovídá požadavkům partnerské instituce
  • Jeho volba předmětů odpovídá cílům projektu
  • Omluvená absence nepřesahující 20%
  • Splněné klasifikační požadavky ve všech předmětech

Výběr dále ovlivňují následující kritéria:

  • Předchozí účast v projektech Erasmus (upřednostnění těch, kteří ještě nikde nebyli)
  • Aktivita v projektech Erasmus
  • Účast v soutěžích pořádaných školou (jazykové konverzační soutěže, olympiády, sportovní soutěže atd.)
  • Aktivní přístup ke studiu
  • Chování

Finální výběr studentů je vždy v gesci garanta projektu.

PublishDate: 
Tuesday, 2022, August 30 - 11:43am