Jdi k navigaci Jdi k obsahu
Přeskočit k navigaci

Vítejte na oficiálních stránkách
Gymnázium Mnichovo Hradiště


Rychlé odkazy

Novinky

datum 23.03.2017

Maturitní zpravodaj - český jazyk
CERMAT zveřejnil 40. číslo Maturitní zpravodaje, které je věnováno zkoušce z českého jazyka.


datum 07.03.2017

Přijímací řízení

Dne 1. března bylo uzavřeno přijímání přihlášek k přijímacím zkouškám na čtyřleté a osmileté studium. 
Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašleme uchazečům nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky. 
Termíny konání pro čtyřleté studium (obor 79-41-K/41): středa 12. dubna a středa 19. dubna 2017 (podle pořadí uvedeného na přihlášce ke studiu).
Termíny konání pro osmileté studium (obor 79-41-K/81): úterý 18. dubna a čtvrtek 20. dubna 2017 (podle pořadí uvedeného na přihlášce ke studiu). 

Začátek zkoušek je každý výše uvedený den vždy v 8:30 hodin (začátek administrace v učebně), test z matematiky se píše od 8:45 hodin (70 minut) a test z českého jazyka od 12:00 hodin (60 minut). Uchazeči s uzpůsobením podmínek (doporučení z pedagogicko-psychologické poradny) mají čas navýšený dle tohoto doporučení. 

Výsledky jednotných testů zpřístupní CZVV do 28. dubna nejpozději do 12 hodin a ředitel školy ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků (tj. do 3. května).

Kritéria přijímacího řízení zveřejněná na konci ledna: 01.24.17_GMH Kritéria přijímacího řízení.pdf
Ilustrační testy a testy z pilotního testování v minulém školním roce najdete zde

datum 22.02.2017

Akce Změna z mě na ...

Na březen vyhlašujeme akci nazvanou Změna z mě na ... Každou březnovou středu se pokusíme něco změnit - omezit nebo podpořit.
Otestujte svou odvahu, odpovědnost i chuť zdolávat překážky. 

datum 06.02.2017

Studentský ples

Třídy septima a 3.A si vás dovolují pozvat na tradiční studentský ples, který se letos koná na Jivině:

datum 06.02.2017

Úspěch v matematické soutěži
Výborného úspěchu dosáhly studentky kvarty v okresním kole matematické olympiády kategorie Z9 (9. třídy ZŠ a kvarty víceletých gymnázií). Anežka Najmanová zvítězila s plným počtem bodů (24) a Josefina Bláhová skončila s 22 body na třetím místě z celkového počtu 19 účastníků. Blahopřejeme. 

datum 05.12.2016

Den latiny

Dne 22. 11. 2016 se konal na FF UK v Praze již pátý ročník Dne latiny pod patronací Ústavu řeckých a latinských studií FF UK. Zájemci o antiku, latinský středověk i novověk se po zahájení ve Velké aule FF UK rozdělili do sekcí a pracovních dílen, aby se mohli zaměřit na témata jim blízká. Akce se již tradičně zúčastnili studenti GMH (letos z kvinty, 3.A a septimy) pod vedením PhDr. Ireny Kolomazníkové.

Největší úspěch sklidily přednášky o Pompejích, Hippokratově přísaze, tělocviku v latině, věštění, chronogramech, ale také o vztahu hovorové angličtiny k latině – What the hell is this? Kromě rozšíření obzorů tato akce umožňuje studentům poznat vysokoškolské prostředí a lépe se v něm potom orientovat při výběru budoucího studijního oboru, současně byla jakousi tečkou za rokem věnovaným Karlu IV.

(Foto: K. Kolečkářová)

datum 23.11.2016

Přijímací řízení - informace pro rodiče

V letošním roce čeká uchazeče o studium na středních školách zcela nová podoba přijímacích zkoušek (celostátní jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka). Novinkou na naší škole pro letošní školní rok jsou zkoušky "nanečisto", které se budou konat v únoru 2017.
Informace CERMAT  k jednotným přijímacím zkouškám jsou ke stažení zde: 12.01.16_JP17_Informace-k-organizaci.zip


datum 21.11.2016

Beseda s Erikem Taberym

Čtvrteční odpoledne 24. listopadu se proměnilo v debatní čas. Díky aktivitě jedné z našich žákyň (Terezy Němcové), podpoře vedení i některých učitelů se mohla více než třicítka osob usadit v jedné ze tříd gymnázia a dopřát si netradiční zážitek - besedu s Erikem Taberym - šéfredaktorem časopisu Respekt
Během téměř dvě hodiny trvajícího setkání se dostala na přetřes témata politického populismu u nás i ve světě, soumraku tradičních politických stran, fenomému stran vznikajících rok před volbami či voleb prezidentských. Nezůstalo jen u kritiky současnosti, Tabery dával jako dobrý příklad politické praxe Dánsko. Zmínil, že: "Musíte riskovat, že vás část lidí při hledání řešení podstatných témat zatratí." Mezi ona elementární témata by měla patřit vize budoucnosti - nepřemýšlet nad dvě, čtyřmi budoucími roky, ale nad tím, co bude třeba za deset a více let. Nejen proto, že se setkání odehrávalo ve škole, podotkl: "Každý problém, který Česko řeší, se odvíjí od vzdělávání." 

Ti, kteří ze třídy kolem šestnácté hodiny odcházeli domů, si snad odnášeli to, co zůstalo v mysli i mě: pocit, že i v dnešní době jsou lidé, kterým stojí za to přemýšlet, vyjadřovat se i konat - a hlavně nic z toho nezvdávat. 

datum 11.11.2016

Informace pro maturanty
Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV) zveřejnilo Maturitní zpravodaj č. 39 se základními informacemi o maturitních zkouškách v jarním období 2017.


datum 07.11.2016

Konzultační hodiny, den otevřených dveří

Zveřejňujeme konzultační hodiny pedagogů GMH v letošním školním roce:

Den otevřených dveří se koná ve středu 7. prosince. Srdečně zveme všechny zájemce o studium.


datum 14.10.2016

Informace nejen pro rodiče

Informujeme o termínech konání nejdůležitějších akcí v letošním školním roce (klasifikační porady, třídní schůzky, den otevřených dveří, přijímací řízení, maturitní zkoušky, projektový týden): Kalendářní plán zde.
Součástí přehledu akcí jsou i úvodní informace k přijímacímu řízení, které bude od letošního školního roku probíhat podle nových legislativních úprav.

V souvislosti se změnami v přijímacím řízení byla upravena přihláška k dennímu studiu - ke stažení zde: 11.08.16_Prihlaska_SS_2016_denni.xls
 

datum 13.10.2016

Okruhy k maturitní zkoušce
Zveřejňujeme podmínky konání maturitní zkoušky v letošním školním roce a maturitní okruhy k profilové části maturitní zkoušky: 10.13.16_00 Maturity2017.zip


datum 26.09.2016

Úspěch na ekologické olympiádě

Družstvo našeho gymnázia ve složení Kryštof Havelka (2. A), Veronika Juhasová (septima) a Vendula Mařasová ( kvinta) získalo na krajském kole ekologické olympiády ve Vlašimi první místo. Všichni členové družstva se svědomitě připravili na letošní téma Biokoridory a biobariéry, což jim pomohlo při prvním praktickém úkolu a následné prezentaci. Poznávačka přírodnin dopadla především díky mimořádným znalostem Kryštofa na výbornou. Spolupráce celého družstva byla potřeba jak při náročném teoretickém testu, tak při druhém praktickém úkolu. Navázali jsme  tak na loňské vítězství a postupujeme do národního kola, které se bude konat v červnu 2017 v Krkonošském národním parku.   

 

datum 14.09.2016

Jmenování ředitelky školy
Rada Středočeského kraje jmenovala s účinností od 15. září ředitelkou školy PhDr. Lenku Sosnovcovou. Ve funkci nahradí Mgr. Jaromíra Ševců, který byl ředitelem školy od roku 1994. 

datum 06.09.2016

Kroužek španělštiny
I v letošním roce nabízíme kroužek španělštiny pro studenty. Výuku povede Dana Lamačová (1 hodina týdně, termín dle domluvy), a to v případě, že se přihlásí alespoň 6 studentů (cena 900 Kč na pololetí). Kontakt: dana.lamacova@seznam.cz, tel. 777 011 023.


datum 24.06.2016

Sbírkové dny se Světluškou
Světluška

datum 08.06.2016

Republikové finále ve volejbalu

Ve dnech 1.-2. června pořádalo brněnské gymnázium kpt. Jaroše republikové finále ve volejbalu chlapců 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Z více než čtyř stovek týmů celé České republiky se do finálové šestice dostali i naši chlapci ve složení J. a F. Kováčové, J. Žahour, M. Ponocný, V. Bígl, O. Hulinský, T. Kysela, J. Pazour. 
Našimi soupeři ve skupině A byli žáci základních škol Příbram a Praha (Brdečkova). Po dvou porážkách nás čekal boj o celkové páté místo proti domácím, který jsme vyhráli. Ve druhé skupině B hráli žáci z Brna, Zlína a Jihlavy. Celkovými vítězi se stali žáci Fakultní ZŠ Brdečkova v Praze. 
Na slavnostním vyhlášení obdrželi naši chlapci diplom a drobné ceny z rukou předsedy Českého volejbalového svazu Z. Haníka a reprezentanta O. Hudečka. 
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

datum 22.03.2016

Změna školského zákona
Dne 9. března schválila Poslanecká sněmovna novelu školského zákona, která mimo jiné určuje povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky a nastavuje systém přijímacího řízení na střední školy s maturitou. 

Poprvé ve školním roce 2020/2021 bude platit zavedení tří povinných maturitních zkoušek ve společné části maturity, a to z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. 
Od školního roku 2016/2017 se zavádí jednotná přijímací zkouška na střední školy s maturitou, a to z českého jazyka a z matematiky. Tato zkouška se bude podílet na celkovém hodnocení uchazeče nejméně jednou polovinou. Každý žák bude mít dva pokusy a do hodnocení se započítá lepší z nich. 
Více na stránkách MŠMT.

datum 03.03.2016

Fairtradová škola
S radostí oznamujeme, že naše gymnázium po ročním snažení získalo v únoru 2016 titul Fairtradová škola. Profil naší školy o aktivitách v rámci tohoto projektu můžete nalézt zde Ocenění se podařilo získat díky soustavné práci skupiny dívek (Barbora Falářová, Eliška Filipcová, Kateřina Jizbová, Dagmar Kohoutová, Lucie Kotvalová, Roxana Kubovská) a pedagožky, která projekt vede a ráda vám k němu sdělí podrobnější informace (Iva Dobiášová).


datum 03.03.2016

Setkání s DofE

Chcete zažít dobrodružství, naučit se něco nového a rozvinout své schopnosti a dovednosti? Přijďte se ve středu 16. března od 12:30 seznámit s programem DofE. O tom, co je Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) pohovoří bývalý ředitel společnosti a současný starosta Mnichova Hradiště, Ondřej Lochman, či držitel zlaté ceny DofE Jakub Axman
Místo setkání bude upřesněno na hlavní nástěnce školy.Bližší informace ráda podá Iva Dobiášová, sborovna, či je můžete naleznou na www.dofe.cz.

datum 04.02.2016

Úspěchy v soutěžích
Ve středu 3. února byli naši studenti velmi úspěšní v okresních kolech konverzačních soutěží: v anglickém jazyku to byli Ondřej Berky (prima, 1. místo) a Václav Fanta (sekunda,2. místo) v kategorii 1.B a Ondřej Kostka (kvarta, 1. místo) v kategorii 2.B; v německém jazyku Jiří Kolomazník (kat. 2.B, kvarta, 1. místo).

V pondělí 8.2. proběhlo okresní kolo v olympiádě z českého jazyka, v němž se dařilo Karolíně Nohýnkové (kvarta, 1. kategorie), která obsadila vynikající první místo, a postupuje tak do krajského kola, stejně jako výše jmenovaní studenti v cizích jazycích. 
 
Blahopřejeme.

datum 05.01.2016

Týden globálního vzdělávání
Na sklonku roku 2015 se třída sekunda zapojila do Týdne globálního vzdělávání, pořádaného Variantami (Člověk v tísni). Při přemýšlení nad letošním tématem,globálním oteplováním, se žáci dozvěděli i o konkrétních činnostech, které mohou trochu pomoci životnímu prostředí. Zároveň je téma projektu vedlo k přemýšlení nad současným světem a jejich místem v něm. Konkrétní aktivitou pak bylo například šití vaku – pytlíku na pečivo či exkurze do Dvora Seletice.  Žáci si uvědomili, že je zbytečné brát si pro každý rohlík či chleba nový igelitový sáček, mnohem šetrnější a často i praktičtější je vkládat housky do vlastního bavlněného či lněného pytlíku, který stačí po čase vyprat a poté používat znovu. Součástí projektu bylo i přemýšlení nad tím, co mohu udělat já sám v rámci ekologie všedního dne. I díky chutným klobáskám či místnímu jogurtu ze Seletic mnozí souhlasili s tím, že místní potraviny mají něco do sebe. Garantem projektu byla Mgr. Iva Dobiášová.


datum 19.11.2015

Úspěchy v soutěžích
Podzim je ve znamení úspěchu naší studentky - alespoň co se týče společenskovědních soutěží. Naší žákyni Nadě Fedorčuk (3.A) se podařilo ve dvou soutěžích (Municipalita a Olympiáda lidských práv) postoupit do nejvyššího kola. Velmi úspěšně naši školu již reprezentovala na celorepublikovém setkání v Brně (Municipalita), kde byla na základě kvalitního vystoupení přizvána k účasti na navazujícím projektu. V pátek 4. 12. 2015 změří své síly v rámci Olympiády lidských práv též na republikovém kole v Praze. Blahopřejeme! 

Bližší informace vám ráda podá Iva Dobiášová.

datum 21.10.2015

Smlouva o zajištění služeb, poznávací zájezd
Zveřejňujeme smlouvu o zajištění služeb - krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky (zájezd do Anglie /Hastings/ v době 8.11.-14.11.2015).

Studenti, kteří se zúčastní zájezdu do Spojeného království v rámci Výzvy 56, byli vybíráni na základě dvou hlavních kritérií. Prvním z nich byl jejich přístup ke studiu angličtiny, hodnotili jsme aktivitu v hodinách, samostatnost a zájem o jazyk. Nevidíme smysl v tom, nabízet výuku angličtiny a poznávací pobyt lidem, kteří o toto nemají zájem. Druhým hlavním kritériem byly možnosti studenta, a to jak sociální či finanční, jeho šance na absolvování  podobného pobytu vzhledem k faktu, že celý zájezd je pro studenty zdarma.  Z tohoto důvodu jsme nevybírali např.studenty, kteří již ve Spojeném království byli. V neposlední řadě jsme brali zřetel i na celkový prospěch a chování studenta. 
 


datum 12.10.2015

Maturitní okruhy
Zveřejňujeme seznam okruhů k profilové maturitní zkoušce: 10.12.15_Maturity GMH 2016.zip. Součástí souboru jsou také podmínky a formy maturitních zkoušek. 

    Termín odevzdání přihlášky k maturitám je 1. prosinec. 

datum 07.10.2015

Kraj pro bezpečný internet

Projekt "Kraj pro bezpečný internet" je společnou aktivitou krajů a byl schválen Radou Asociace krajů České republiky a Radou Středočeského kraje. Jeho cílem je minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou jsou zejména žáci základních a středních škol, ale také jejich učitelé a rodiče.
Na internetových stránkách projektu je od 1. října 2015 spuštěno i e-learningové vzdělávání  a soutěžní kvíz pro rodiče, který probíhá až do 15. listopadu 2015. Každý úspěšný řešitel postupuje do slosování o zajímavé ceny od Středočeského kraje. Nejúspěšnější rodiče kvízu budou slavnostně ocenění z rukou hejtmana na  slavnostním vyhlášení na Krajském úřadě Středočeského kraje.


datum 02.10.2015

Výzva 56 - uzavřené smlouvy
Zveřejňujeme smlouvy uzavřené v rámci Výzvy 56:


datum 01.10.2015

Česko-polský projekt
Zveme vás na prezentaci projektu Jesteśmy sousedé, do něhož je zapojena naše škola a polské Liceum im. Stefana Banacha w Zaganiu.
Podrobnosti viz obrázek:

datum 29.09.2015

Vítězství družstva GMH v ekologické olympiádě
Ve dnech 25.-26.září se zúčastnilo družstvo ve složení Barbora Falářová (VII), Jindřich Dvořák (VI) a Kryštof Havelka (2.A) krajského kola ekologické olympiády ve Vlašimi, kde bylo tématem 21. ročníku sport, rekreační aktivity a ochrana přírody. Mezi 11 družstvy zvládli nejlépe se zkušenostmi z biologických olympiád  poznávání přírodnin a  díky týmové spolupráci uspěli v ekologickém testu. Zkušenosti z výuky nejen přírodovědných předmětů zúročili při praktické úloze, jejímž tématem bylo plánování víkendu ve Vlašimi pro rodinu s dětmi. Naše družstvo zvítězilo před družstvem Gymnázia Rakovník a Gymnázia Dr. Pekaře v Mladé Boleslavi a postupuje do národního kola. Blahopřejeme!!!


Na snímku členové družstva GMH s ředitelem soutěže ing. Klaudisem. Foto: Y. Řehořkovádatum 24.09.2015

Příspěvek SP GMH
Na valné hromadě Sdružení přátel GMH v úterý 22. září byl odhlasován příspěvek ve stejné výši jako v minulých letech, tj. 500 Kč na školní rok na žáka. Tento příspěvek je rozložen do dvou splátek po 250 Kč v každém pololetí. 

datum 17.09.2015

Klasifikace žáků
Oznamujeme, že ke dni 16.9. byla uvedena do provozu klasifikace žáků (viz odkaz). 

datum 03.09.2015

Vyhodnocení výběrového řízení
Zveřejňujeme vyhodnocení výběrového řízení k veřejné zakázce 
" Dodání zahraničních jazykových kurzů pro učitele, zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky a stínování pro pedagogy cizího jazyka a matematiky ", 
v rámci projektu "GMH 2015", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1747:


datum 01.09.2015

GMH ve výroční zprávě společnosti Člověk v tísni
Naši žáci září ve výroční zprávě Člověka v tísni - přesně to vás může napadnout, když si budete pročítat výroční zprávu renomované neziskové organizace Člověk v tísni. Gymnázium Mnichovo Hradiště bylo vybráno jako jedna z více než třiceti českých škol, které v uplynulých letech pracovaly na projektu Active Citizens. Na naší škole jsme se v rámci tohoto projektu věnovali městské zeleni. Bližší informace k projektu můžete nalézt zdeZáznam závěrečné pražské závěrečné konference, kterou moderovaly i dvě naše žákyně (Eliška Plíhalová a Radka Tichá), lze zhlédnout na YouTube - viz "související odkaz" .


datum 10.08.2015

Nabídka k veřejné zakázce

Dobrý den,

dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o vypracování nabídky k veřejné zakázce
" Dodání zahraničních jazykových kurzů pro učitele, zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky a stínování pro pedagogy cizího jazyka a matematiky ",
v rámci projektu "GMH 2015", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1747
Výzva k podání nabídky vč. příloh je součástí tohoto oznámení.

Děkuji
Mgr. Jaromír Ševců - ředitel školy

Přílohy ke stažení:
08.14.15_Příloha č. 1 Krycí list.pdf
08.14.15_Příloha č. 2 Čestné prohlášení - základní kvalifikační pře….pdf
08.14.15_Příloha č. 3 Čestné prohlášení - neúčast na přípravě.pdf
08.14.15_Zadávací dokumentace.pdf
08.14.15_vyzva_k_podani_nabidky_aktualizace_k_20.9.2013_barevny.pdf


datum 07.08.2015

Výzva k podání zakázek v rámci OPVK
Gymnázium Mnichovo Hradiště vypisuje výzvu k podání zakázek na zahraniční jazykové kurzy pro učitele, zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty žáků a stínování pro pedagogy cizího jazyka a matematiky v rámci výzvy 56 operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ke stažení:
08.07.15_vyzva_k_podani_nabidky_aktualizace_barevny.pdf
08.07.15_Zadávací dokumentace.pdf 

datum 30.06.2015

HEZKÉ PRÁZDNINY


Všem studentům a zaměstnancům školy přejeme krásné léto a příjemné prožití hlavních prázdnin.

Úřední hodiny v kanceláři školy jsou vždy ve středu od 8:30 do 11:30 hodin (telefon 326 771 601, e-mail gmh@gmh.cz). 

Ve dnech 28. srpna (pátek) a 31. srpna (pondělí) se konají opravné a doplňovací zkoušky studentů, kteří byli na konci června hodnoceni stupněm "nedostatečný" nebo neklasifikováni.

Nástup do školy po letních prázdninách je v úterý 1. září. 

datum 26.06.2015

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naše škola se v končícím školním roce zúčastnila programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Cílem je motivovat mladé lidi k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času a rozvoji nových dovedností, které mohou v budoucnu uplatnit (nejen) na trhu práce.
Certifikát, který studenti po dosažení každé úrovně obdrží, má mezinárodní rozměr. 
Za poslední dva roky získalo Cenu vévody z Edinburghu více než 450 účastníků z celé ČR. Na našem gymnáziu je zapojeno momentálně 6 studentů a dva pedagogové - I. Dobiášová a P. Mazánek.

datum 09.06.2014

Změna cen obědů ve školní jídelně
Školní jídelna oznamuje, že od 1. září 2014 dochází k úpravě cen obědů, a to takto:
11 - 14 let: 23 Kč
15 a více let: 25 Kč

Žádáme rodiče, aby od srpna 2014 provedli změnu limitu inkasní platby.
Více informací na telefonním čísle 326 771 060 nebo 733 177 667 (p. Liebichová).

datum 05.06.2014

Úspěchy našich studentů v květnu
Naši studenti byli v květnu úspěšní v matematických a sportovních soutěžích:
Josefina Bláhová skončila v Pythagoriádě v okresním kole na 2.-3. místě, Anežka Najmanová (obě prima) na 12.-16. místě.
Žáci sekundy a tercie se zúčastnili krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Čáslavi a jako družstvo skončili na pátém místě. V jednotlivcích byla nejúspěšnější z našich studentů Anna Samešová, která se umístila celkově na výborném druhém místě (= postup do republikového finále).

datum 26.05.2014

Úklid lesoparku nad Jizerou
Studenti Gymnázia Mnichovo Hradiště v rámci svého projektu Active Citizens - Dej zeleni zelenou! uspořádali úklid parku v lesoparku u své školy. Datum, 17. 5. 2014, nebylo vybráno náhodou – po celé republice v tento den probíhaly podobné události díky kampani Ukliďme Česko!.  Akce nebyla určena jenom pro studenty, ale i pro širokou veřejnost.
Po poctivém úsilí všech dvaadvacet sběračů se na určeném místě sešlo celkem jedenáct pytlů smíšeného odpadu. Dva další obsahovaly vytříděný plast, jeden sklo a svoje místo si našly v dalším plastovém pytli i hliníkové plechovky. Úklid tak velké a členité plochy zabral téměř dvě hodiny práce. Mezi nejkurióznější nálezy patří třeba hrnce nebo dokonce barevný slunečník.

datum 19.05.2014

Studenti GMH již podvaadvacáté v Bamberku
Ve dnech 10.-16.5. navštívila skupina 21 studentů pod vedením vyučujících V. Edrové a L. Sosnovcové bavorský Bamberg, kde má naše gymnázium již 22 let partnerskou školu - Gymnázium Franze Ludwiga. Studenti byli - jako vždy - ubytováni v rodinách - tam také strávili první den pobytu.
V pondělí se studenti účastnili výuky a byli přijati na radnici, v dalších dnech navštívili Bayreuth, Frankfurt a Norimberk.
Týden uběhl jako voda, počasí mohlo být vlídnější, přesto ale v pátek vystupovali účastníci z autobusu unavení, ale se spoustou nových zážitků a krásných vzpomínek.

datum 05.05.2014

DofE na Gymnáziu Mnichovo Hradiště
Od začátku května se naši studenti mohou zapojit do prestižného programu DofE Award - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, kterou v České republice nabízí zatím jen velmi málo škol, ve Velké Británii, kde vznikla, je již zavedeným pojmem. Žáci v rámci ceny pracují dlouhodobě na svém růstu v různých oblastech (sport, dovednost, dobrovolnictví, expedice). Bližší informace ráda podá Iva Dobiášová.

datum 05.05.2014

GMH ve finále umělecké soutěže
Třem studentům ze septimy (Michal Cimrman, Miroslav Štěpánek a Tomáš Vedral) se podařilo postoupit do celorepublikového finále umělecké soutěž MUS (Máš umělecké střevo). V polovině května tedy budou obhajovat svoji práci Tekutá písmena v Národní galerii v Praze.

datum 29.04.2014

Dubnový sběr starého papíru
Výsledky dubnového sběru starého papíru:
1. místo: SEKUNDA (19,4 kg na žáka)
2. místo: KVARTA (16,9 kg na žáka)
3. místo: TERCIE (16,6 kg na žáka)

Celkem bylo vybráno 2 183 kg papíru. Všem, kteří se sběru zúčastnili, děkujeme.

datum 24.04.2014

Úspěchy našich studentů v dubnu
jvýznamnějšími úspěchy studentů GMH v dubnu byly:
4. místo v soutěži Ekocentra Zahrada "Z čeho je můj život?" (třída kvarta, celkem 12 zúčastněných tříd)
11. místo Anny Barusové (septima) v krajském kole biologické olympiády
15. místo Veroniky Juhasové (kvarta) v krajském kole matematické olympiády kategorie Z9 (64 účastníků)
2. místo Anežky Najmanové a 9.-10. místo Elišky Neumannové (obě prima) v okresním kole matematické olympiády

datum 09.04.2014

Úspěch v debatní soutěži

Žákům septimy se podařilo v krajském kole debatního klání Studentské Agory získat výborné třetí místo!
Po právu byl na konci soutěže oceněn výkon Elišky Plíhalové, která získala jako jedna ze tří nejlepších debatérů předplatné časopisu Respekt. 
Celému týmu gratulujeme a děkujeme za skvělý výkon.


datum 19.12.2013

GMH a Active Citizens
Třída septima je letos zapojena do projektu Active Citizens. 
Chcete-li se o akci dozvědět více, podívejte se na následující video: http://youtu.be/Zb_23HvF9lA


datum 09.12.2013

Prevence kyberšikany
V tercii a kvartě proběhla v rámci občanské výchovy a environmentální výchovy výuková dvouhodina "Facebook aneb vliv sociálních sítí." Cílem bylo poukázat na stinné stránky sociálních sítí.

Kyberšikana

datum 21.11.2013

Studentská konference
Do Českého centra OSN se nedostanete každý den. Tento zážitek se poštěstil v úterý 19. listopadu 2013 Elišce Plíhalové a Evě Jiřičkové, které se zúčastnily prestižní akce - Studentské konference: Budoucnost rozvojové spolupráce. Setkání probíhá v téže době v osmi zemích světa. Žáci českých škol na konferenci diskutují s odborníky na dané téma, vyměňují si zkušenosti a především tvoří dokument, který je následně předán skrze České centrum OSN mezinárodním organizacím, které se podílejí koncepčně i reálně na rozvojové pomoci. Gymnázium Mnichovo Hradiště je jednou z 10 českých škol, které měly možnost na dokumentu spolupracovat.


datum 10.11.2013

Naše studentka v krajském kole
V pátek 8. listopadu se na Základní škole a Gymnáziu Open Gate v Babicích u Říčan konalo krajské kolo Logické olympiády pořádané Mensou České republiky. Naši školu reprezentovala studentka kvarty Veronika Juhasová, která v konkurenci 50 účastníků z celých středních Čech obsadila 26. místo. Gratulujeme!

datum 23.10.2013

Projekt KDO JINÝ?

Gymnázium Mnichovo Hradiště je zapojeno do projektu Kdo jiný? Posilování podnikatelských dovedností žáků ve Středočeském kraji prostřednictvím občanské angažovanosti. (CZ 1.07/1.1.32/02.0119)
Bližší informace podá Iva Dobiášová.
Průběžné informace z práce na projektu a z jeho výstupů budeme zveřejňovat na webových stránkách školy.


datum 22.10.2013

Projekt Postavme se hladu

V rámci Světového dne výživy připravili žáci septimy dva zajímavé výstupy, o nichž si můžete přečíst zde.
Aktivity se konaly při příležitosti projektu Postavme se hladu (spolupráce se společností Člověk v tísni).datum 15.10.2013

MATURITNÍ OKRUHY
Informace pro maturanty 2014: V Dokumentech ke stažení (nebo zde: 10.15.13_Maturitní okruhy 2014 - profilová část GMH.zip) si můžete stáhnout maturitní okruhy pro profilovou část maturitní zkoušky v květnu 2014.
Přihlášky k maturitní zkoušce (společná i profilová část) se podávají nejpozději do 2. prosince 2013.
Další informace najdete zde.

datum 09.10.2013

Známkování přes internet
Klasifikaci studentů GMH najdou rodiče (zákonní zástupci) na http://znamky.gmh.cz (bez www, nikoliv na těchto stránkách školy). Zadávají se přístupové údaje, které studenti (nebo jejich rodiče) dostali od třídních profesorů na konci září.

datum 16.09.2013

Úspěch studenta GMH
Velkým úspěchem studenta kvarty Tadeáše Motla skončil Odznak všestrannosti olympijských vítězů - v republikovém finále na počátku září obsadil první místo v konkurenci 126 závodníků.
Tadeáš poskytl rozhovor Boleslavskému deníku - zde.


datum 27.08.2013

Prázdniny, porady a třídní schůzky v novém školním roce
Organizaci školního roku 2013/2014 najdete zde (zahájení a ukončení školního roku, termíny všech prázdnin a svátků).
Zde najdete rozpis klasifikačních porad a třídních schůzek.

V sekci Studium jsou k dispozici upravené rozvrhy hodin platné od pondělí 2. září 2013.

datum 27.06.2013

GMH patří mezi Světové školy
V polovině června se naše gymnázium zařadilo mezi elitní třicítku škol v ČR, které se mohou pyšnit logem Světové školy. Tento certifikát jsme získali po roční práci zaměřené na globální rozvojové vzdělávání. Certifikace je platná dva roky a řadí nás mezi školy, které se zajímají nejen o současný svět, ale i o nejbližší okolí. Mapu Světových škol si můžete prohlédnout v příloze.


datum 11.06.2013

OSLAVY 60. VÝROČÍ GMH
Děkujeme všem sponzorům, kteří pomohli zajistit oslavy 60. výročí založení GMH:

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Krajský úřad Středočeského kraje (fond hejtmana), HBPO-Czech s.r.o. Mnichovo Hradiště, Nábytek Honza s.r.o. Mnichovo Hradiště, Jiří Blecha První geodetická společnost Mladá Boleslav, Květinka-Mrázovi Mnichovo Hradiště, MUDr. Jaroslav Pfeffer a MUDr. Radka Pfefferová, Květinářství Fantazie Mnichovo Hradiště, Drůbež RAMIR-Miroslav Smutný Mnichovo Hradiště, Pivovar Klášter a.s., Pivovar Svijany a.s., COOP družstvo Mnichovo Hradiště, Kofola a.s. Mnichovo Hradiště, Cukrárna Za rohem Mnichovo Hradiště, Maso-uzeniny Pavel Dvořák Mnichovo Hradiště, Kamil Tyrychtr s.r.o., Ing. Evžen Kozák s.r.o., Architektonické studio Pavel Ševců Mnichovo Hradiště-Lhotice, Dita Niesnerová-Etheldith Photography, Martina Brdlíková, Dana a Jiří Tvrzníkovi.

Věříme, že se oslavy 60. výročí založení školy líbily všem bývalým i současným pedagogům a studentům i ostatním návštěvníkům. V případě, že máte zájem o almanach vydaný při této příležitosti, je možné ho zakoupit v kanceláři školy nebo v Knihkupectví Mona na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti (cena 70 Kč).

 

 

datum 30.04.2013

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
V posledních dnech studenti GMH úspěšně reprezentovali naši školu na dvou sportovních akcích:

Naše gymnázium postoupilo již podruhé za sebou na republikové finále v silovém čtyřboji konané v Holešově. Stejně jako loni, i letos obsadila naše trojice sedmé místo v konkurenci 15 škol z celé republiky. Mezi jednotlivci obsadil Adam Kočiš (oktáva) celkové čtvrté místo z bezmála 60 soutěžících. Ve vznosech pak získal stříbrnou medaili za druhý nejlepší výkon v této disciplíně. Tomáš Taran (oktáva) skončil celkem dvanáctý (v trojskoku snožmo z místa zvítězil výkonem 9,8 metru - o 70 cm za republikovým rekordem). Neztratil se ani třetí z družstva Michael Kozák (3.A), který se podobné akce účastnil poprvé.
Adam Kočiš i Tomáš Taran letos na naší škole končí, a tak se budou moci věnovat svým sportům - šplhu, resp. parkúru. Všem třem chlapcům patří velký dík za úsilí, které věnovali přípravě na závody a za výbornou reprezentaci našeho gymnázia na celostátní úrovni.

Družstvo nižšího gymnázia ve složení Karolína Štaflová, Nelya Kurakh, Klára Bíglová, Anna Koťátková, Adam a Kryštof Provazníkovi, Tadeáš Motl, František Řehák obsadilo první místo v okresním kole OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) a postupuje do krajského kola, které se koná 24. května v Kolíně.

datum 14.01.2013

DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH

Futsalový tým GMH ve středu 9.1. odehrál na nymburské palubovce 3. kolo středoškolské futsalové ligy. Poté co podlehl domácímu učilišti a porazil poděbradskou hotelovku, nastoupil proti boleslavské zemědělce, která obě předchozí utkání vyhrála. Zápas se změnil v gólovou přestřelku a stal se skutečnou oslavou futsalu. Remízou 8:8 se naši rozloučili velmi důstojně s letošním účinkováním v soutěži, s celkovou bilancí pěti výher, jedné remízy a tří porážek. Nezbývá než popřát boleslavským, ať se jim daří mezi třemi nejlepšími v kraji, z nichž vítěz postoupí do republikových bojů. Dík patří celému mužstvu ve složení J.Smutný, J.Čermák, J.Barcal, M.Štafl, L.Kendík, M.Mařík a D.Sedláček, stejně jako L.Kühnlovi s L.Havlem, kteří nastoupili v předešlých kolech. V únoru nás čeká republiková kvalifikace ve volejbale, kde se naši kluci utkají s nejlepšími středoškolskými výběry v zemi.

datum 14.01.2013

BULLETIN GMH
Oznamujeme vám, že právě vyšlo první číslo Bulletinu GMH. Ke stažení zde: 01.14.13_Bulletin GMH leden 2013.pdf.

datum 08.01.2013

60. VÝROČÍ GMH
V pátek 21. června a v sobotu 22. června proběhnou oslavy 60. výročí založení naší školy. O připravovaných akcích budeme včas informovat na těchto stránkách. Zváni jsou všichni studenti, absolventi, vyučující i bývalí členové pedagogického sboru.


datum 05.12.2012

VÝBORNÁ REPREZENTACE ŠKOLY
V úterý 11.12. se družstvo chlapců vyššího gymnázia ve složení O. Bígl, O. Jizba, T. Taran, P. Košvanec, J. a K. Maděrovi a J. Eichler zúčastnilo krajského kola volejbalového turnaje v Neratovicích. Soupeři našich hráčů byla ve skupině družstva z Benešova, Nového Strašecí, Neratovic a Kolína. Po vítězství nad všemi (bez ztráty setu) jsme se ve finále střetli v Příbramí, za níž nastoupilo několik extraligových hráčů. I přes prohru 0:2 bude naše gymnázium právě s Příbramí bojovat o další úspěchy v republikovém kole.
Za poslední tři roky se jedná o třetí účast v celorepublikovém kole (postupně to byl stolní tenis a silový víceboj), navíc se našim chlapcům daří letos i ve futsalu.
Za vzornou reprezentaci školy sportovcům děkujeme.

datum 24.09.2012

ÚSPĚCH NA EKOOLYMPIÁDĚ
Výrazným úspěchem pro naše gymnázium skončilo Středočeské kolo ekologické olympiády 2012 . Ve dnech 20.-22.9. měřilo síly naše družstvo ve složení Anna Barusová (sexta), Jaroslav Černý (3.A) a Ondřej Jirčák (sexta) s dalšími 13 družstvy z celého Středočeského kraje a získalo krásné 3.místo. Hlavním tématem byla ochrana  zvířat a studenti mohli v rámci soutěže navštívit i novou záchrannou stanici nedaleko Vlašimi.  Soutěž se skládala z poznávání přírodnin, testu z ekologických znalostí a praktických úloh, kde studenti navrhovali opatření  na ochranu zvířat v novém objektu, vyráběli krmítka pro ptáky a sepisovali grant na záchranu živočichů.

datum 10.09.2012

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO EVROPSKÉHO PROGRAMU COMENIUS
Evropský program Comenius zajišťuje organizačně Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP - více na www.naep.cz). Program je určen pro učitele všech typů škol, jimž za určitých podmínek hradí krátkodobé vzdělávací programy v zahraničí - základním předpokladem získání grantu je to, aby absolvování vzdělávací akce bylo skutečným obohacením výuky.
Během letošních letních prázdnin absolvovala 14denní intenzivní kurz německého jazyka v Hamburku naše pedagožka PhDr. Lenka Sosnovcová.

datum 04.06.2012

PROJEKT UČITEL ONLINE
Gymnázium Mnichovo Hradiště je partnerskou školu, která se zapojila do projektu "UČITEL ONLINE". Žadatelskou školou o projekt je Gymnázium Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi. Celková doba trvání projektu byla 30 měsíců (začátek 1.1.2010, konec 30.6.2012).
Z naší školy se projektu zúčastnilo 9 vyučujících (J. Hanušová, A. Hejlová, E. Kozáková, P. Mazánek, T. Rolf, Y. Řehořková, J. Ševců, M. Zajíc). Vybavili jsme 3 učebny interaktivními tabulemi a zúčastnění pedagogové se proškolili pro práci s nimi. Výše uvedení pedagogové vypracovali celkem 180 prací, které jsou na internetu volně dostupné spolu s materiály vytvořenými v ostatních školách. Do projektu byli zapojeni i studenti gymnázia, kteří vytvořili 153 prací.
Celkové způsobilé náklady projektu: 7 443 416 korun.
Více o projektu zde, fotogalerie zde.         

datum 27.04.2012

MODERNIZACE ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STŘEDOČESKÝM KRAJEM
Gymnázium Mnichovo Hradiště bylo zapojeno do projektu Středočeského kraje "Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem", který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru.
Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti ICT.
Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a uzamykatelnou skříňkou.
V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.
Celkový rozpočet projektu činil 402 522 eur, z toho 85% bylo pokryto grantem z Islandu, Norska a Lichtenštejnska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15% z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

datum 04.04.2012

RESPEKT NEBOLÍ
Naše škola je zapojena do projektu Respekt nebolí realizovaného vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni.

datum 15.03.2012

Fotografie z akcí GMH
Fotogalerii z různých akcí konaných na naší škole si můžete prohlédnout zde.

datum 27.09.2011

Active Citizens
GMH patří mezi několik málo škol v naší republice, které se zapojily do pilotování projektu Active Citizens. V rámci něj se čtyři studenti a jeden učitel zúčastní dvou vícedenních seminářů a následně zrealizují komunitarní projekt ve svém okolí. Active Citizens je program British Council zaměřený na oblast interkulturního dialogu a globálního občanství.

datum 03.02.2010

PROJEKT UČITEL ONLINE
Naše gymnázium je zapojeno do projektu Učitel ONLINE, jehož cílem je rozšířit interaktivní způsob výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií mezi pedagogy a žáky zapojených do tohoto projektu, zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů a jimi připravených výukových materiálů. Cílem je i vytvoření databáze výukových materiálů volně přístupné na internetu.
Doba trvání projektu je od 1.1.2010 do 30.6.2012. Ve Středočeském kraji se projektu účastní 5 gymnázií (kromě našeho ještě Gymnázium J. Pekaře v Mladé Boleslavi /žadatel projektu/, Gymnázium Palackého ul. v Mladé Boleslavi, Gymnázium v Čáslavi a Gymnázium v Kutné Hoře).
V rámci projektu byly dvě učebny naší školy vybaveny interaktivními tabulemi a výukovým softwarem.

Projekt je financován z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.


TIP: Chcete dostávat pravidelně novinky a aktuality z webu GMH? Zaregistrujte se přes Newsletter, vložte svůj email